کانادا 77

اخبار » تورنتو، دومین و بهترین شهر برای زندگی

تورنتو، دومین و بهترین شهر برای زندگی
تورنتو، دومین و بهترین شهر برای زندگی
طبق گزارش ها شهر تورنتو واقع در کشور کانادا، در میان سه کشوربرتر جهان قرار دارد. آنچه که این شهر را در این رتبه بندی با این جایگاه قرار داده است شامل:
  • میانگین دما و بارندگی سالانه
  • تعداد فضاهای سبز و رستوران ها
  • میانگین امید به زندگی
  • متوسط دستمزد ماهانه و سالانه
  • میانگین قیمت ملک
است. میانگین امید به زندگی در تورنتو 82 سال است و در این شهر در حدود 7683 رستوران در حال فعالیت است.

در اوایل پاییز امسال تورنتو در صدر لیست بهترین شهرهای بلومبرگ بیزینس ویک برای زنان شاغل قرار گرفت و همچنین در لیست بهترین شهرهای جهان توسط رزونانس در رتبه 18 قرار گرفت.
 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 04 آذر 1400