کانادا 77

اخبار » تست پذیرش کالج پزشکی (MCAT - ام کت)

تست پذیرش کالج پزشکی (MCAT - ام کت)
این تست یک آزمون استاندارد مبتنی بر کامپیوتر برای دانشجویان آینده ی پزشکی در کانادا، آمریکا و استرالیا می باشد و برای ارزیابی مهارت حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش مفاهیم طبیعی، رفتاری و علوم اجتماعی و اصول پیش نیاز برای تحصیل در رشته پزشکی طراحی شده است.
البته این تست در همه ی دانشکده های پزشکی الزامی نیست و در دانشکده هایی که الزامی است نیز میزان اهمیت به این آزمون متغیر است.
معمولا دانشجویان در سال سوم تحصیلات پیش پزشکی خود در کانادا در آزمون سراسری پزشکی (ام کت) شرکت کرده و موفقیت در این آزمون در دانشکدهی که MCAT‌ جزو پیش نیاز های پذیرش است، الزامی می باشد.
آزمون MCAT توسط سازمان AAMC (انجمن کالج های پزشکی آمریکا) برگزار می شود. تقریبا تمام دانشکده پزشکی کانادا و آمریکا برای پذیرش نیاز به ارائه نمرات آزمون MCAT دارند.
بسیاری از دانشکده های پزشکی آزمون هایی که برای قبل از 3 سال گذشته است را قبول نمی کنند.

تست جدید MCAT از چهار بخش تشکیل می شود:
  • اصول بیولوژی و بیوشیمی سیستم های زنده
  • اصول شیمی و فیزیک سیستم های بیولوژی
  • اصول روانی، اجتماعی و بیولوژی رفتار
  • تحلیل انتقادی و مهارت های استدلال
تاریخ :سه شنبه 30 اردیبهشت 1399