کانادا 77

اخبار » تردید در فرایند ازدواج در کانادا

تردید در فرایند ازدواج در کانادا

از جمله مواردی که باعث تردید مسئولین بررسی کننده فرایند شرایط ازدواج می باشد عبارتند از؛

  • وجود فاصله سنی زیاد بین زوجین
  • وجود تفاوت زبان بین زوجین برای برقراری ارتباط
  • وجود تفاوت در دین زوجین
  • تفاوت فرهنگی میان افراد
  • نبود اسنادی برای اثبات روابط افراد پیش از ازدواج

از جمله مواردی که باعث راضی شدن و همچنین قانع شدن مسئول بررسی کننده شرایط متقاضی می شود عبارتند از؛

  • همراه داشتن عکس های خانوادگی که بیانگر داشتن رابطه قانونی و خانوادگی بین زوجین باشد
  • همراه داشتن عکس هایی نظیر عکس از مهمانی های مشترک
  • عکس های مربوط به مسافرت های مشترک زوجین
  • همراه داشتن ایمیل و چت ها و همچنین نامه های بین زوجین
تاریخ :سه شنبه 17 تیر 1399