کانادا 77

اخبار » تحصیل رایگان در کانادا

تحصیل رایگان در کانادا
موسسه تحقیقاتی  IRIS به تازگی اعلام کرده که شهریه دیگر معنایی ندارد و برای حذف آن پیشنهاداتی را اعلام کرده است. بر این اساس از مدیریت دانشگاه کبک خواسته شده تا در راستای رایگان کردن تحصیل اولین قدم را بردارد و اولین مرکزی باشد که به سمت آموزش رایگان حرکت می‌کند. 
هزینه سنگین شهریه چیزی جز فشار اقتصادی بر روی دانشجویان ندارد همین امر سبب می‌شود تا در سالهای آینده افراد کمتری به سمت تحصیل بروند. 
در مثالی که این محققان زده اند تحصیل در فرانسه و تحصیل در اسکاندیناوی اشاره کرده اند و موفقیت آنها را در این زمینه مثال زده اند. 
خوب است بدانید در آمریکا هزینه تحصیل 500برابر شد که  رقم قابل توجهی است.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 10 شهریور 1401