کانادا 77

اخبار » تحصیل در مدارس ابتدایی

تحصیل در مدارس ابتدایی
از شروط لازم برای ثبت نام در مدارس ابتدایی کانادا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

داشتن ویزای معتبر
که شامل پدر یا مادر و یا خود دانش آموز می شود. در واقع با دارا بودن ویزای توریستی نمیتوانید در مقطع ابتدایی تحصیل کنید.

همراه داشتن
طی مدت تحصیل دانش آموز پدر یا مادر و یا قیم قانونی دانش آموز باید او را در کانادا همراهی کند. نکته مهم اینجاست که در صورتی که دانش آموز ویزا داشته باشد می تواند برای دریافت ویزای سرپرستان خود درخواست بدهد.

تمکن مالی:
والدین و یا سرپرستان قانونی دانش آموز باید بتوانند اثبات کنند که تمکن مالی دارند و تمام هزینه ها را می توانند پرداخت کنند.

مدارک لازم:
یکی از مدارک لازم داشتن توصیه نامه از مدرسه قبلی خود در ایران است. دیگر مدرک بارم نمرات دانش آموز است. از آنجایی که در مدارس کانادا کلاس هایی برای تقویت زبان برگزار می شود از خود دانش آموز مدرک زبان نمی خواهند.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401