کانادا 77

اخبار » تحصیل در رشته ی پزشکی در کانادا

تحصیل در رشته ی پزشکی در کانادا
دانشکده های پزشکی کانادا، دانشکده ای در یکی از دانشگاه های کانادا هستند که آموزش های آن در زمینه ی دکترای پزشکی (Medicine Doctorate) و دستیاران پزشکی معمولا به ارائه ی مدارک 3 یا 4 ساله ی دکترای پزشکی (M.Dیا M.D.C.M) و مدارک 2 ساله دستیار پزشکی ختم می شود. اکثر دانشجویانی که وارد دوره های گروهی پزشکی کانادا می شوند، قبل از ورود تحصیلات پیش پزشکی در مقطع کارشناسی یکی از رشته های مرتبط برا سپری می کنند اما M.D نیز از نظر فنی در کانادا یک مدرک کارشناسی در نظر گرفته می شود. در حال حاضر 17 دانشکده پزشکی در کانادا وجود دارد. برخی از دانشکده ها همانند دانشکده پزشکی مانتیوبا، مک مستر و تورنتو علاوه ارائه دوره های (M.D) دوره های لیسانس 2 ساله یا مدرک ارشدی را برای آموزش دستیاران پزشکی ارائه می کنند. معدل GPA  مورد نیاز برای تحصیل در دانشکده های پزشکی کانادا معمولا در بازه ی بین 3.5 تا 4 از از 4 نمره می باشد. بر طبق آمار انجمن دانشکده های کانادا (AFMC) اکثر دانشجویانی که پذیرش می شوند دارای حداقل معدل 3.80 در مقیاس 4 نمره ای (95.5٪) می باشند. 
تاریخ :دوشنبه 29 اردیبهشت 1399