کانادا 77

اخبار » تحصیل در جزیره پرنس ادوارد

تحصیل در جزیره پرنس ادوارد
پرنس ادوارد کوچکترین استان کاناداست که با ساحل های سنگی زیبا شناخته می شود. جزیره پرندس ادوارد دو بخش شهری دارد. بزرگترین بخش شهری آن که دانشگاه پرنس ادوارد هم در آن قرار گرفته، شارلوت تاون (Charlottetown) می باشد که در جنوب جزیره بوده و بخش دیگر که کوچک تر و در ۴۰ کیلومتری شارلوت تاون است نیز سامرساید (Summerside) نام دارد. بیش از ۵۰ ملیت در دانشگاه پرنس ادوارد تحصیل می کنند. شهریه این دانشگاه درحدود سالی کمتر از ۱۰ هزار دلار است که جزو ارزان ترین دانشگاه های کانادا می باشد. 
تاریخ :چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399