کانادا 77

اخبار » تحصیل در استان مانیتوبا

تحصیل در استان مانیتوبا
کیفیت دانشگاه های مانیتوبا در کلاس جهانی قرار دارد. از این رو دانش جویان بیشماری برای تحصیل این استان را انتخاب می کنند. دانشگاه مانیتوبا در ردیف ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا بوده و در زمینه رشته های ریسرچ محور شهرت جهانی دارد.
تاریخ :سه شنبه 02 اردیبهشت 1399