کانادا 77

اخبار » تحصیل در استان ساسکاچوان

تحصیل در استان ساسکاچوان
استان ساسکاچوان کمترین میزان نرخ بیکاری در کانادا را دارد. شهریه تحصیل در این استان به نسبت پایین بوده و هزینه های زندگی نیز مقرون به صرفه می باشد. این استان برای تحصیل در رشته های تکنولوژی بسیار پیشنهاد می شود. دانشگاه های ساسکچوان و رجینا مقصد اصلی دانشجویان بین المللی این استان می باشند که هر دو رنک خوبی دارند. بزرگترین شهرهای این استان ساسکاتون و رجینا با جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند.
 
تاریخ :دوشنبه 01 اردیبهشت 1399