کانادا 77

اخبار » تحصیل در استان نوااسکوشیا

تحصیل در استان نوااسکوشیا
استان نوا اسکوشیا با ۱۰ دانشگاه و سیستم کامیونیتی کالج عالی و طبیعیت زیبا از مقصد های مهم تحصیلی در کانادا میباشد. استان نوا  اسکوشیا شامل بیش از ۳۰۰۰ جزیره کوچک و جزیره Cape Breton و Nova Scotia peninsula می باشد. این استان به زیبایی طبیعی و سواحل زیبا و غذاهای لذیذ معروف استدانشگاه های با کیفیت عالی مانند دانشگاه دالهاوزی در این استان هستند.
تاریخ :پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399