کانادا 77

اخبار » تحصیل در استان آلبرتا

تحصیل در استان آلبرتا
آلبرتا یکی از اقتصادی ترین استان های کانادا می‌باشد و با طبیعیت زیبا و محیط امن و تمیز از بهترین شهرهای دنیا برای زندگی است. این استان از موفق ترین استان های کانادا بوده و سطح کیفی بالایی برای زندگی ارایه می کند. وجود شرکت های بزرگ نفتی و گازی در استان آلبرتا صنایع و سرمایه زیادی را جذب این استان کرده است و این شرایط به دانشجویان امکان خوبی برای یافتن شغل در این استان می دهد. دانشگاه آلبرتا یکی از بهترین دانشگاه های کانادا و دنیا در این استان قرار دارد.
تاریخ :دوشنبه 01 اردیبهشت 1399