کانادا 77

اخبار » تجربه کانادایی (اقامت کانادا بعد از تحصیل)

تجربه کانادایی (اقامت کانادا بعد از تحصیل)
 مهاجرت به کانادا از روش تجربه کانادایییا همان مهاجرت به کانادا از روش Canadian Experience Class CEC مخصوص متقاضیانی است که تجربه کار در کانادا را داشته اند و از طریق برنامه تجربه کانادایی این امکان وجود دارد که متقاضی مهاجرت به کانادا، اقامت دائم را برای خود و خانواده وابسته به او دریافت کند. همچنین این برنامه مورد توجه دانشجویان بین المللی است که در دوره Post Graduate Work Permit پس از دوره تحصیل در کانادا هستند. آن ها میتوانند در مهلتی که پس از تحصیل در کانادا دارند حداقل شرایط لازم برای اقدام از طریق روش تجربه کانادایی را کسب کرده و برای اقامت دائم اقدام کنند.  از ژانویه ۲۰۱۵ به بعد درمرحله اول متقاضی باید در سیستم اکسپرس اینتری پروفایل ساخته و با داشتن حداقل شرایط لازم دعوت نامه برای اپلای را دریافت کند. همچنین اداره مهاجرت کانادا، معمولا سالانه تعداد ظرفیت مشخصی پرونده در روش تجربه کانادایی قبول میکند.
 
 
تاریخ :شنبه 13 اردیبهشت 1399