کانادا 77

اخبار » تاثیر مثبت برای مهاجرت ورزشکاران به کانادا

تاثیر مثبت برای مهاجرت ورزشکاران به کانادا
حقیقت این است که تاثیر مثبت یا Significant contribution یک موضوع گسترده و ذهنی است. تحت برنامه مهاجرت ورزشکاران به کانادا 2020 هیچ گونه آستانه مالی برای شاخص تاثیر مثبت تعریف نشده است. در این زمینه تجربه نشان می دهد که آفیسرهای اداره مهاجرت کانادا به سوابق ورزشکار، دارایی خالص و بیزینس پلن (برنامه کاری) او توجه می کنند تا مشخص شود که آیا متقاضی از طریق فعالیت های ورزشی خود بر روی اقتصاد کانادا تاثیر مثبتی خواهد گذاشت یا خیر.
تاریخ :سه شنبه 31 تیر 1399