کانادا 77

اخبار » تابعیت کانادا از طریق تولد و اخذ اقامت والدین

تابعیت کانادا از طریق تولد و اخذ اقامت والدین

والدینی که واجد صلاحیت مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم آن کشور به واسطه تابعیت کانادا از طریق تولد هستند، یعنی اتباع بیگانه ای که فرزند آنها در خاک کانادا به دنیا آمده و هم اکنون به سن 18 سال تمام رسیده است، میتوانند برای دریافت مجوز این اقامت دائم قانونی اقدام کنند. این فرایند از طریق آن فرزند و با اعلام کفالت والدینش به دولت از طریق پر کردن فرم های مخصوص که هم اکنون بصورت آنلاین میباشد، آغاز میگردد. سپس دولت کانادا اقدام به بررسی صلاحیت کفالت میکند. در مورد والدین، از سه جنبه آزمایشات پزشکی، سوابق مجرمانه و پیشینه فرد مورد بررسی قرار میگیرند.

در مورد فرزند نیز از دو جنبه کلی بالای 18 سال بودن و شهروند یا مقیم دائم قانونی کانادا بودن، مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین آن فرزند به منظور احراز صلاحیت کفالت والدینش لازم است که حداقل درآمد و هزینه های مورد قبول دولت را مد نظر داشته و با لحاظ آن، متعهد به پشتیبانی مالی از والدینش به مدت 20 سال (در ایالت کبک، 10 سال) گردد.

تاریخ :سه شنبه 21 مرداد 1399