کانادا 77

اخبار » بهداشت سلامت روان کودکان در دوران پاندمی کرونا

بهداشت سلامت روان کودکان در دوران پاندمی کرونا
تاثیر ویروس کرونا بر جامعه نوجوان و کودک کانادایی

تا کنون میزان ثبت آمار مبتلایان به ویروس کرونا در میان کودکان و نوجوانان خیلی بالا نبوده اما اجتناب ناپذیر گزارش شده و هستند بسیاری از خانواده ها که درگیری فرزندانشان به این ویروس را گزارش کرده اند. تاثیری که این ویروس بر روح و روان افراد می گذارد بسیار مهمتر تلقی شده است. به همین دلیل توجه به بهداشت روان کودکان و نوجوانان در وضعیت اضطرار قرار گرفته تا به سرعت به آن رسیدگی شود.
در سراسر شهرهای کانادا بیمارستان ها از پذیرش 100 درصدی افراد اقدم به خودکشی در طی همه گیری این ویروس گزارش داده اند. از طرفی پذیرش افراد مبتلا به مسمومیت با مواد مخدر نیز درحدود 200 درصد افزایش داشته است. کودکان و نوجوانان از طرفی درگیری اعضای خانواده با ویروس کرونا واز طرفی بستری در بخش های مراقبت ویژه و حتی از دست دادن عزیزانشان و را این روزها بیشتر از پیش تجربه می کنند.
این درحالی است که نمی توانند احساسات خود را بروز دهند و موجب افسردگی،اضطراب و غم در آن ها خواهد شد. یک سازمان خیریه مل کمپینی راب رای حمایت از این کودکان و نوجوانان به راه انداخته و از دولت فدرال خواسته تا بلافاصله به این موضوع رسیدگی شود.
 
نویسنده : الهام بهرامی منبع : https://b2n.ir/w55388 تاریخ :یکشنبه 16 خرداد 1400