کانادا 77

اخبار » بهترین روش‌ها مهاجرت به کانادا کدامند؟

بهترین روش‌ها مهاجرت به کانادا کدامند؟
افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند چند دسته تقسیم می‌شوند:
افرادی که به دنبال ارزانترین راه مهاجرت به کانادا هستند.
افرادی که به دنبال بهترین روش مهاجرت به کانادا هستند.
افرادی که به دنبال سریع‌ترین راه مهاجرت به کانادا هستند.

این سه گروه از افراد هر یک به طریقی به دنبال رسیدن به کانادا هستند که در این میان روش‌هایشان تا حدودی یکسان است امروزه اقامت کانادا از یکی از روش‌های زیر امکان پذیر است:

روش‌های مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت کانادا:
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق کار
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق تحصیل
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق اکسپرس اینتری
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق خود اشتغالی
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق ازدواج
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق پناهندگی
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق استارتاپ ویزا
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق تولد فرزند
• مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق اسپانسرشیب والدین

شما جزو کدام دسته هستید؟
جهت مشاوره با کارشناسان ما همین حالا تماس بگیرید.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 27 مرداد 1401