کانادا 77

اخبار » بهترین دانشگاه علوم پزشکی کانادا

بهترین دانشگاه علوم پزشکی کانادا
بیشتر دانشجویان وقتی مدرک لیسانس خود را میگیرند و از اولین مرحله می گذرند به فکر تحصیل در دانشگاه های پزشکی کانادا می افتند. تقریبا بیشتر مدارک تحصیلی را باید در یک دوره چهار ساله تمام کرد اما یک سری شرایط هست که می توان به کمک آنها این پروسه زمانی را زودتر طی کرد و شروع به کار کرد.
در کارشناسی ارشد پزشکی که در بیشتر دانشگاه های کانادا هم تدریس می شود کلاس ها را با آموزش های بالینی ترکیب می کنند همچنین برخی از دوره های پزشکی دانشجویان به زبان انگلیسی و فرانسوی تدریس می شوند و حتی بسیاری از آنها برای ورود باید آزمون زبان انگلیسی را قبول بشوند.
در حال حاضر بهترین دانشگاه پزشکی در کانادا به اسم دانشگاه تورنتو است.
این دانشگاه یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کانادا هست که در سال 1843 تاسیس شد. دانشگاه تورنتو به دلیل کشف انسولین و سلول های بنیادی و همچنین اولین پیوند ریه دارای شهرت جهانی است.
9 بیمارستان با این دانشگاه در حال همکاری هستند و به دانشگاه وابسته هستند. همچنین این دانشگاه دارای 30 سایت آموزش بالینی برای استفاده ی افراد دارد.
این 9 بیمارستان و موسسات تحقیقاتی و همچنین همراه با دانشکده پزشکی و شبکه علوم بهداشتی دانشگاه تورنتو را تشکیل می دهند که یکی از بزرگترین شبکه ی تحقیقات پزشکی و بالینی و آموزشی در آمریکای شمالی است.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 12 اردیبهشت 1400