کانادا 77

اخبار » برنامه های مهاجرت اقتصادی و خانوادگی کانادا

برنامه های مهاجرت اقتصادی و خانوادگی کانادا

اکسپرس انترای: مرحله اول اکثر برنامه های مهاجرت اقتصادی تحویل پروفایل تحت عنوان اکسپرس انترای می باشد. برنامه مهاجرتی استانی: استان های کانادا بر مبنای معیارهای انتخابی خودشان مهاجران ماهر و متخصص در هر کاری را گزینش کرده و برای آنها روادید اقامت دایمی صادر می کنند. کارگران ماهر گزینش-کبک: استان کبک کارگران ماهر ویژه خودش را گزینش می کند.

برنامه استارت-آپ: کارآفرینان با ایده تجاری و ساپورت سرمایه گذارن کانادایی می توانند مقیم دایمی شده و کارشان را در اینجا شروع کنند. برنامه پرستاری: افراد دارای سابقه کار خدمات پرستاری و مراقبت از کودکان یا افراد با نیازمندی های پزشکی بالا، می توانند از این طریق اقامت دایمی درخواست دهند.

تاریخ :شنبه 21 تیر 1399