کانادا 77

اخبار » بررسی مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا

بررسی مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا
از جمله مهمترین مدارک مالی که شخص متقاضی مزایای این کشور ملزم به ارائه این مدارک می باشد عبارتند از به همراه داشتن نامه تمکن مالی شخص متقاضی ویزای کانادا که می بایست به دلار ایالات متحده و همچنین به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد و ممهور به مهر مختص به امور بین الملل بانک ها باشد. به همراه داشتن پرینت حساب مالی شخص که بیانگر گردش صورت حساب 6 ماهه شخص باشد و همچنین مشخص کننده میزان درآمد هر ماه این اشخاص باشد. لازم به ذکر می باشند در صورتی که این اشخاص دارای حساب سپرده از نوع بلند مدت و یا گواهی که بیان نمودن اقدام به خرید سهام و یا همچنین اوراق بهادار و همچنین سند اتومبیل و اجاره نامه مدارک لازم می باشند.
تاریخ :شنبه 21 تیر 1399