کانادا 77

اخبار » بررسی لیست مشاغل مورد نیاز پروژه آتلانتیک

بررسی لیست مشاغل مورد نیاز پروژه آتلانتیک

لازم است در همین ابتداء بدانید که اخیرا فرآیند درخواست پروژه مهاجرت به آتلانتیک (AIP) بسیار آسانتر شده است. چراکه 3 تا از 4 استان آتلانتیک کانادا لیست کارفرمایان معین یا Designated Employers و مشاغل مورد نیاز پروژه آتلانتیک را در سال 2020 منتشر کرده اند. این کار این مزیت را دارد که متقاضیان به راحتی می توانند ضمن جستجوی مشاغل موردنظر خود همچنین با کارفرمای مربوطه نیز در تماس مستقیم باشند. با این حساب، از طریق دریافت پیشنهاد کاری موفقیت آمیز فرآیند مهاجرت به آتلانتیک شروع می شود. در واقع زمانیکه کافرمای معین به شما پیشنهاد کاری بدهد، او به شما فرم پیشنهاد کاری به شهروند خارجی یا فرم IMM 5650 را می دهد و شما بایستی:

  • از شرایط استخدام لیست شده در دسته بندی مشاغل ملی (NOC) مطمئن شوید
  • از صلاحیت خود در قالب برنامه های سه گانه پروژه آتلانتیک مطمئن شوید
  • فرم پیشنهاد کاری به شهروند خارجی یا فرم IMM 5650 را تکمیل، امضاء و کپی آنرا نگه دارید
تاریخ :پنجشنبه 10 مهر 1399