کانادا 77

اخبار » بررسی راه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

بررسی راه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

اکثر مدیران و سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری در استان کبک اقدام به مهاجرت می کنند. در مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک که یکی از سریع ترین راه های سرمایه گذاری می باشد، می بایست فرد سرمایه گذار دارای شرایط زیر باشد: احتیاج به داشتن دانش زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه + مدرکی که اثبات کند فرد سرمایه گذار دوره ها و آزمون های زبان انگلیسی را گذرانده است، نمی باشد. فرد سرمایه گذار بایستی مبلغ 220000 $ را به دولت کشور کانادا پرداخت کند. فرد سرمایه گذار پس از پرداخت مبلغ ذکر شده، بدون این که از جانب کشور کانادا محدودتی داشته باشند. می توانند برای اقامت دائم خود و خانوادشان اقدام کنند.

فردی که اقدام به سرمایه گذاری در استان کبک می کند باید حداقل 2 سال سابقه مدیریت تجاری در 5 سال اخیر داشته باشد. تجربه مدیریتی شامل امور مدیریت، برنامه ریزی منابع انسانی، کنترل منابع انسانی و کنترل منابع مالی در یک شرکت یا سازمان می شود. در صورتی که تمایل به سکنه در استان کبک را نداشته باشید، با اقامت دائمی که از کشور کانادا دارید می توانید برای سکونت به سایر استانها نقل مکان کنید. بدون تعهد و شرط و شروطی می توانید در کشور کانادا سرمایه گذاری کنید. هیچ احتیاجی به مدرک زبان انگلیسی و یا زبان فرانسوی نمی باشد.

تاریخ :سه شنبه 31 تیر 1399