کانادا 77

اخبار » بررسی راه های مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل

بررسی راه های مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل
آموزش و تحصیل در کشور کانادا رایگان نمی باشد و هیچ گونه شرایط سنی برای تحصیل در مقطع لیسانس وجود ندارد اما توجه نمایید که اخذ ویزای تحصیلی کانادا دارای محدودیت سنی می باشد. افرادی که تصمیم دارند برای مقطع فوق لیسانس به کشور کانادا مهاجرت کنند، باید زیر 30 سال سن داشته باشند. افرادی که تصمیم دارند برای مقطع دکترا به کشور کانادا مهاجرت کنند، باید 35 سال سن داشته باشند.
تاریخ :چهارشنبه 01 مرداد 1399