کانادا 77

اخبار » بررسی راه های مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

بررسی راه های مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج
در این نوع از مهاجرت، شخص اسپانسر که دارای کارت شهروندی می باشد، می تواند برای اقامت پدر، فرزند، مادر، خواهر، برادر، پدربزگ، مادربزرگ، عمو، عمه و… اقدام کند. شخصی که به عنوان اسپانسر معرفی می گردد بایستی حداقل 18 سال سن داشته باشد.
دریافت اقامت دائم برای همسر از جانب اسپانسر کمی متفاوت از باقی اعضا خانواده می باشد، به این صورت که فرد اسپانسر می تواند در هر استانی که زندگی میکند شرایط اقامت دائم را برای همسر خود محیا کند. اسپانسر باید در یکی از استان های ساسکاچوان، مانیتوبا، نوا اسکوشیا و استان جزیره پرنس ادوارد باشد تا اخذ اقامت همسرش دچار مشکل نگردد.
تاریخ :چهارشنبه 01 مرداد 1399