کانادا 77

اخبار » بررسی اخذ تابعیت از طریق تولد در کانادا

بررسی اخذ تابعیت از طریق تولد در کانادا

اخذ تابعیت از طریق تولد در کانادا امری امکان پذیر می باشد و متقاضیان در صورتی که در کشور کانادا به دنیا بیایند، شهروند این کشور محسوب می شوند و به راحتی تابعیت و اقامت این کشور را بدست می آورند، همچنین افرادی که در محدوده هوایی کشور کانادا به دنیا بیایند، می توانند اقدام به اخذ تابعیت از طریق تولد در کانادا کنند؛ این امر بدان معناست که در صورتی که یک کودک در هواپیمایی به دنیا بیاید که هواپیما در حال پرواز در محدوده هوایی کانادا باشد، می تواند به راحتی تابعیت کشور پیشرفته کانادا را بدست بیاورد و به عبارتی شهروند کشور کانادا محسوب شود و از مزایای این امر بهره مند شود. توجه داشته باشید که دریافت اقامت کانادا از طریق تولد فرزند در این کشور امکان پذیر نیست و تنها کودک تابعیت این کشور را بدست می آورد.

لازم به ذکر است که کودکانی که در محدوده کشور کانادا در کشتی های کانادایی به دنیا بیایند، می توانند تابعیت کشور کانادا را کسب کنند و یا شهروند این کشور محسوب شوند. اما باید به یاد داشت که فرزندان کارکنان دولتی کشورهای دیگر نمی توانند با بکارگیری این روش ها تابعیت و شهروندی کشور توسعه یافته کانادا را بدست بیاورند.

تاریخ :شنبه 31 خرداد 1399