کانادا 77

اخبار » برخی از دروس دبیرستان های کانادا

برخی از دروس دبیرستان های کانادا

دروس سال ۱۰ دبیرستان در کانادا

 • انگلیسی
 • ریاضیات
 • اجتماعی
 • علوم
 • برنامه ریزی
 • درس انتخابی
 • درس انتخابی
 • شرکت در آزمون نهایی استان

 

دروس سال ۱۱ دبیرستان در کانادا

 • انگلیسی
 • ریاضیات
 • اجتماعی
 • علوم
 • درس انتخابی
 • درس انتخابی
 • درس انتخابی

 

دروس سال ۱۲ دبیرستان در کانادا

در ابتدای سال ۱۲ به دانش آموز فرم انتخاب رشته به همراه لیست واحد های درسی که میتواند انتخاب کند داده شده و او از بین آنها واحدهای مورد نظر را انتخاب کرده و در در لیست مینویسد و لیست امضا شده را به مدرسه تحویل میدهد.

 • انگلیسی (اجباری)
 • دروس انتخابی
 • دروس انتخابی
 • دروس انتخابی
 • دروس انتخابی
 • دروس انتخابی
 • دروس انتخابی
 • دروس انتخابی

در خصوص دروس انتخابی در دبیرستان‌های کانادا، طیف وسیعی از دروس وجود دارند که دانش آموز میتواند انتخاب خود را از بین آنها انجام دهد. در سال آخر یا همان سال دوازدهم تحصیل در مدارس کانادا، مدرسه محصلین را برای مواردی مانند کاریابی و مصاحبه های شغلی و رزومه نویسی و این قبیل مسايلی که منجر به تقویت مهارت های کاریابی میشوند، آماده میکند.

تئاتر، روزنامه نگاری، بازیگری، هنر، رقص، بازاریابی، حقوق، روان شناسی، زمین شناسی، خودرو …. دروس دیگر از جمله دروس انتخابی در دبیرستان های کانادا هستند.

در دبیرستان‌های کانادا، امکان ادامه تحصیل به زبان انگلیسی یا فرانسوی وجود دارد. در کنار این زبان ها، زبان های ژاپنی، اسپانیایی، ماندرین نیز تدریس میشوند که امکان انتخاب واحد از بین آنها وجود دارد.

همچنین، امکان انتخاب رشته و گذراندن واحد از بین دروس زیر نیز ممکن است:

 • ورزش
 • مدیریت
 • رهبری
 • ریاضیات پیشرفته
 • شیمی
 • فیزیک
 • آشپزی
تاریخ :دوشنبه 22 اردیبهشت 1399