کانادا 77

اخبار » برای ویزای توریستی کانادا به چقدر پول نیاز است؟

برای  ویزای توریستی کانادا به چقدر پول نیاز است؟
  • پرداخت هزینه های مربوط به اداره مهاجرت و انگشت نگاری
  • هزینه سفر مربوط به انجام امور انگشت نگاری در دفتر VAC. این سفر میتواند به هر کدام از کشورهایی که دفتر انجام انگشت نگاری در آنها وجود دارد باشد. در کشورهای اطراف ایران، در دبی و ارمنستان و ترکیه این خدمات وجود دارد.
  • هزینه مربوط به تهیه بلیط رفت و برگشت به کشور کانادا و داشتن بودجه کافی برای تامین هزینه‌های شما در طول سفر شما در کشور کانادا
  • هزینه استخدام مشاور مهاجرتی (الزامی نمی‌باشد)
تاریخ :پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399