کانادا 77

اخبار » بازار کار مدیریت بهداشت جهانی در کانادا

بازار کار مدیریت بهداشت جهانی در کانادا

بازار کار رشته مدیریت بهداشت جهانی در کانادا در وضعیت مطلوبی قرار داشته و افراد می توانند پس از اتمام تحصیل خود، در حوزه های تخصصی متفاوتی شروع به فعالیت کنند. از جمله پردرآمد ترین مشاغل حوزه بهداشت جهانی، می توان به آنالیز سیاست اشاره نمود؛ وظایف فرد در این حوزه شامل مواردی هم چون بهبود مراقبت های بهداشتی فردی و اجتماعی از طریق مطالعه برنامه های بهداشت بین المللی، بررسی نحوه تاثیر گذاری سیاست بر بهداشت یک جامعه و بررسی آخرین تغییرات صنایع بهداشت جهانی می باشد. درآمد افراد شاغل در این حوزه به طور میانگین، $117570 (دلار آمریکا) در سال اعلام شده است. از دیگر مشاغل پردرآمد این حوزه، مشاوره بهداشت جهانی می باشد که درآمد آن در سال مبلغ حدود $83610 (دلار آمریکا) را شامل می شود و با رشد شغلی 14% رو به روست.

مشاغلی از جمله اپیدمیولوژیست، مدیریت برنامه های بهداشتی و آموزش دهنده بهداشت جهانی نیز از سایر مشاغل مهم حوزه بهداشت جهانی می باشند. به دلیل دشواری ها و پیچیدگی های سیستم مهاجرت کاری به کانادا، بسیاری از افراد مهاجرت تحصیلی و سپس اخذ اقامت از طریق اشتغال پس از تحصیل در کانادا را جهت مهاجرت به این کشور انتخاب می کنند. قابل ذکر است که شرایط کاری و استانداردهای زندگی شهروندان کانادا در وضعیت مطلوبی به سر می برد و به همین دلیل از جمله محبوب ترین مقاصد مهاجران می باشد.

تاریخ :سه شنبه 06 آبان 1399