کانادا 77

اخبار » اکسپرس انتری کانادا

اکسپرس انتری کانادا
یکی از مناسب ترین برنامه هایی که برای ارائه درخواست ویزای کار و مهاجرت به کانادا در نظر گرفته شده است Express Entry یا به اختصار EE می باشد که از ابتدای سال 2015 برای مهاجرت و اخذ اقامت دائم در کانادا این شیوه راه اندازی شده است. اداره مهاجرت کانادا هر چند ماه یک بار شرایط و امتیاز های لازم برای کسب اقامت دائم کانادا از طریق اکسپرس انتری را اعلام  می نماید و در صورتی که متقاضیان؛ واجد حداقل شرایط باشند و امتیاز لازم را کسب نمایند می توانند از طریق یکی از برنامه های اکسپرس انتری یا همان سیستم امتیاز بندی، برای مهاجرت به کانادا اقدام نمایند.
تاریخ :سه شنبه 06 خرداد 1399