کانادا 77

اخبار » اولویت های سیستم مهاجرتی کانادا

اولویت های سیستم مهاجرتی کانادا
اولویت های سیستم مهاجرتی کانادا

نخست وزیر کانادا به تازگی اولویت های سیستم مهاجرتی جدید را را به کابینه خود ارسال کرده تا وزیر مربوطه آنها را پیگیری کند.
اولویت های سیستم مهاجرتی جدید بدین شرح است که :
درخواست های مهاجرت به ویژه آنها که تحت تاثیر کرونا عقب افتاده اند را به سرعت پیگیری کنند موارد شامل:
فراهم کردن اقامت دانشجویان بین الملل و کارگران موقت خارجی
ملحق شدن به خانواده از طریق ارائه درخواست های الکترونیکی برای الحاق خانواده و اجرای برنامه ها برای اقامت موقت همسران و فرزندان در خارج از کشور در زمان انتظار برای رسیدگی به درخواست های اقامت دائم
حذف هزینه های درخواست شهروندی کانادا که می بایست در سال ۲۰۱۹ اجرا می شد اما به دلیل پاندمی کرونا به تعویق افتاد
برنامه های آزمایشی برای شناخت کارگران غیرقانونی در کانادا مهاجرت فرانسوی زبان ها بدین صورت که دولت کبک جهت پذیرش مهاجرت فرانسوی‌زبان و ترویج زبان ملی فرانسه با این افراد همکاری بیشتری کند
پناهندگی افغانها که در حدود ۴۰ هزار پناهجوی افغان هستند
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 23 آذر 1400