کانادا 77

اخبار » انواع Express Entry در کانادا

انواع Express Entry در کانادا

یکی از روش های ورود به خاک کانادا از طریق اکسپرس اینترای، اسکیلد ورکر می باشد و متقاضیانی که می خواهند از این روش به کشور کانادا مهاجرت کنند، باید مهارت و توانایی خاصی در انجام دادن کاری داشته باشند و مدرک دانشگاهی در زمینه کاری خود ارائه دهند مانند دکترها، مهندسان و غیره. یکی از روش های ورود به خاک کانادا از طریق اکسپرس اینترای، اسکیلد ترید می باشد و متقاضیانی که می خواهند از این روش به کشور کانادا مهاجرت کنند، باید مهارت و توانایی خاصی در انجام دادن کاری داشته باشند و مدرک فنی و حرفه ای در زمینه کاری خود ارائه دهند مانند نجارها، آهنگران و غیره. یکی دیگر از روش های این مورد، برای افرادی می باشد که مدرک دیپلم دارند و هیچ گونه تحصیلات آکادمیک یا فنی ندارند مانند فروشندگان، رانندگان و غیره.

Self-employed Persons: افرادی که استعدادهای منحصر به فرد دارند و به عنوان هنرمند، ورزشکار حرفه ای، خواننده و یا سایر موارد مشابه شناخته می شوند، می توانند در صورتی که درآمد کافی برای سکونت در کشور کانادا داشته باشند، گواهی اقامت این کشور را کسب کنند.

تاریخ :یکشنبه 15 تیر 1399