کانادا 77

اخبار » انواع ویزا کارت کانادا

انواع ویزا کارت کانادا

بانک ها و موسسات مالی کانادایی مراجع اصلی صدور ویزا کارت در این کشور هستند. هر یک از این بانک ها برای افتتاح حساب جاری و اخذ ویزا کارت کانادا دارای شرایط و الزاماتی هستند که قبل از گشایش حساب باید بدان توجه کرد. اما نکته دیگر در این زمینه توجه به انواع ویزا کارت است. معمولا ویزا کارت ها در کشور کانادا بمانند سایر کشورهای جهان در 4 دسته کردیت کارت، دبیت کارت، کارت پیش پرداخت یا prepaid و گیفت کارت یا کارت هدیه صادر می شود.

کردیت کارت ها یا همان کارت های اعتباری بجای سویچ به حساب جاری یا حساب پس انداز افراد به اعتبار نامحدود بانکی سویچ هستند و در واقع بهنگام استفاده از کارت بجای موجودی خود شخص از موجودی بانک استفاده و در موعد مقرر به تسویه حساب می پردازد. اما در دبیت کارت ها شرایط اینگونه نبوده و شما کاملا به حساب جاری یا حساب پس انداز خود سویچ می شوید و برداشت پول کاملا از طریق حساب شما می باشد. شرایط ویزا کارت های پیش پرداخت و هدیه کاملا متفاوت از دو نوع قبلی است و شما به هیچ وجه امکان شارژ نامحدود نداشته و اغلب می توانید فقط یکبار موجودی به حساب خود شارژ کنید.

تاریخ :یکشنبه 11 خرداد 1399