کانادا 77

اخبار » انواع بی حسی های موضعی

انواع بی حسی های موضعی
انواع بی حسی های موضعی در زایمان سزارین
با پیشرفت علم و تکنولوژی زایمان طبیعی از روند عادی خود خارج شد به طوری که دیگر نیازی به بی هوشی کامل مادران باردار نبوده مگر در مواردی که به تشخیص پزشک این بی حسی موضعی به بی هوشی کامل تبدیل شود.
بی حسی های نخاعی شامل دو دسته : بی حسی اسپاینال و بی حسی اپیدورال است که تفاوت هایی با یکدیگر دارند.
یکی از این تفاوت ها محل تزریق است. در بی حسی اسپاینال مواد بی حسی به قسمت دنبالیچه و مهره های خارجی و پایین کمر تزریق می شوند و مایع مستقیم وارد مایع مغزی و نخاعی می شوند، این درحالی است که تزریق اپیدورال در مهرها های بالای کمر تزریق می شوند و مایع وارد غشای خارجی نخاع می شود. به همین دلیل است که در تزریق اسپاینال بی حسی سریعتر اتفاق می افتد.

تفاوت دیگر این است که در تزریق اپیدروال تا زمانی که عمل ادامه داشته باشد مدام باید مواد بی حسی را تزریق کرد و به همین منظور یک لوله در قست کمر در محل مورد نظر گذاشته  می شود اما در روش اسپینال تزریق فقط یک مرتبه اتفاق می افتد. به همین دلیل است که مدت انقضا دارد و تنها برای عمل هایی که 2 الی 3 ساعت زمان می برد استفاده میشود و اگر پزشک تشخیص دهد که زمان عمل ممکن است طولانی تر شود از روش اپیدورال استفاده می کند تا در حین عمل بتواند مایع را مدام تزریق کند.

شما کدام یک را تجربه کرده اید؟ 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 06 مهر 1400