کانادا 77

اخبار » امتیازبندی برنامه ورود سریع به کانادا

امتیازبندی برنامه ورود سریع به کانادا

امتیاز بندی در Express Entry بر اساس موارد زیر می باشد:

  • اعطای یک شغل پیشنهادی
  • از جانب یک استان یا یک منطقه در کشور کانادا به شما پیشنهاد و تقاضایی داده شود.
  • عواملی که به تجربه و مهارت شما بستگی دارد.

طی کردن حداقل یک دوره تحصیلی در کشور کانادا (این دوره تحصیلی حتی می تواند یک دوره مقدماتی باشد)، دعوت به کار از جانب یک کارفرمای معتبر در کشور کانادا یا ارسال تقاضانامه از سوی یک استان در کشور کانادا از مواردی است که باعث دریافت امتیازات بالا می شود.

تاریخ :پنجشنبه 26 تیر 1399