کانادا 77

اخبار » امتیازات کار مدیریتی در کانادا

امتیازات کار مدیریتی در کانادا

شما با کار در کانادا در حوزه مدیریت علاوه بر برخورداری از بالاترین سطح درآمدی در کشور کانادا، همچنین از جایگاه و منزلت اجتماعی بالایی برخوردار می شوید. چراکه فرهنگ کار در بین کانادایی ها با مدیران شناخته می شود و مدیران نیز مغز متفکر عملکرد سازمانی شرکتها هستند. همچنین شما با درخواست مهاجرت از طریق کار مدیریتی می توانید اقامت دایم (PR) این کشور را دریافت نموده و در ادامه با اخذ پاسپورت کانادایی از امتیازات مشابه امتیازات شهروندان کانادایی همانند حق برخورداری از امکانات دولتی رایگان و آزادی مسافرت به خارج و غیره برخوردار شوید.

در این مقاله سعی شد که طور جامعی شرایط حاکم بر بازار کار رشته مدیریت در کانادا و نیز برنامه اسکیل وورکر فدرال (FSWP ) به منظور مهاجرت مدیران به کانادا تجزیه و تحلیل شود.

تاریخ :شنبه 12 مهر 1399