کانادا 77

اخبار » اقتصاد در ایالت های مختلف کانادا

اقتصاد در ایالت های مختلف کانادا
کشور کانادا در رده 11 ام بزرگ ترین اقتصادهای دنیا، قرار گرفته است این کشور جز، گروه 8 و همچنین سازمان اقتصادی و توسعه می باشد. از منابع غنی این کشور می توان به منابعی مانند صنایع پیشرفته (همانند نفت،شیلات، صنایع غذایی، خودرو سازی، شیمیایی، چوب و کاغذ نام برد) کشور کانادا در بخش بازرگانی، داد و ستد، دارای وابستگی به کشور آمریکا می باشد. هزینه زندگی در کانادا نسبت به ایالت و مناطق بسیار متفاوت می باشد، به طوری که اگر یک شهر خاص را انتخاب می کنید برای زندگی، باید مطمئن شوید که می توانید از پس هزینه های آن برآیید.
تاریخ :چهارشنبه 09 مهر 1399