کانادا 77

اخبار » اقامت کانادا از طریق پناهندگی

اقامت کانادا از طریق پناهندگی

افرادی که در کشور خود مورد آزار و اذیت های مختلف قرار می گیرند و در زمینه های اجتماعی و دینی آرامش خاطر و آسایش ندارند، مجبور به مهاجرت از طریق پناهندگی می شوند. این افراد در صورتی که بعد از پناهندگی بخواهند به کشور خود بازگردند، ممکن است مورد مجازات و شکنجه های سنگینی قرار بگیرند. شما می توانید با انتخاب یکی از دو روش زیر اقامت کانادا از طریق پناهندگی را بدست آورید:

  • اقدام برای پناهنده شدن در کانادا از داخل کشور کانادا
  • اقدام برای پناهنده شدن در کانادا از کشورهای خارجی

پرونده افرادی که برای پناهنده شدن در کشور کانادا هستند توسط آژانس خدمات مرزی کانادا بررسی می شود تا در صورت داشتن صلاحیت، متقاضیان در کشور کانادا ساکن شوند. تیم مهاجرت و پناهندگی در کانادا وظیفه مصاحبه با پناهندگان را دارد و پناهندگان در این مصاحبه ها باید ثابت کنند که دلایل آن ها برای اقدام به کسب اقامت کانادا از طریق پناهندگی منطقی بوده و حرف های آن ها صحت دارد.

پناهندگان باید ثابت کنند که در چه شرایطی قرار داشته اند و یا برای مثال ثابت کنند که وضعیت زندگی و دین آن ها در امان نبوده است و همچنین شرایط مناسبی نداشته اند. مصاحبه ای که با پناهندگان انجام می شود به دو زبان انگلیسی و فرانسوی می باشد و در صورت نیاز متقاضی می تواند مترجم داشته باشد.

تاریخ :پنجشنبه 09 مرداد 1399