کانادا 77

اخبار » اقامت پس از تحصیل در کانادا

اقامت پس از تحصیل در کانادا
دانشجویانی که از دانشگاه های کشور کانادا فارغ التحصیل شده اند می توانند پس از اتمام تحصیلات خود جهت اخذ مجوز کار پس از تحصیل (PGWPP) اقدام نمایند که این مجوز، امکان کار و اقامت را تا مدت 3 سال به دانشجویان اعطا می کند، همچنین دانشجویان می توانند با داشتن اجازه کار برای دریافت اقامت دائم کشور کانادا درخواست نمایند. به طور معمول پیش از اقدام جهت اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی نیاز است رزومه و شرایط متقاضی برای مهاجرت به کشور کانادا  مورد بررسی قرار گیرد تا بهترین گزینه انتخاب شود و ریسک های پروسه به حداقل برسد.
تاریخ :یکشنبه 11 آبان 1399