کانادا 77

اخبار » اقامت دائم کانادا از طریق ازدواج

اقامت دائم کانادا از طریق ازدواج

یکی از راه های تبدیل ویزای توریستی کانادا به اقامت دائم کانادا، ازدواج در این کشور است. افرادی که از طریق ویزای توریستی با یکی از شهروندان رسمی کانادا یا یکی از مهاجرین قانونی این کشور ازدواج کنند، می توانند از طریق ویزای همراه در کانادا بمانند و به طور وابسته به همسر خود، اقامت کشور کانادا را بدست آورند. در این مورد باید توجه داشت که اقامت همراه وابسته به اقامت همسر است یعنی در صورتی که که شخص اصلی نتواند اقامت بلند مدت کانادا را بدست آورد، همراه نیز قادر نخواهد بود اقامت دائم کانادا را بدست آورد و باید به تبعیت همسر خود این کشور را ترک کند.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که افرادی که همسر آن ها پاسپورت کشور کانادا را بدست آورد می توانند همراه او پاسپورت این کشور را بدست آورند. از سوی دیگر در صورتی که فرزندی از ازدواج یک زوج در کشور کانادا متولد شود، می تواند بنا بر اصل خاک پاسپورت کشور کانادا را بدست آورد اما برای والدین اون حاصلی به همراه نخواهد داشت.

تاریخ :سه شنبه 15 مهر 1399