کانادا 77

اخبار » افزایش دستمزدها در کانادا

افزایش دستمزدها در کانادا
یکی از بزرگترین شرکت های کانادایی فعال در بحث تجزیه و تحلیل آماری اعلام کرده است که دستمزد کارکنان فعال در صنایع و بخش های مختلف این کشور در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
از همین رو با افزایش قیمت ها که با به صدا در آمدن نیروهای مختلف در زمینه های کاری متفاوت همراه بوده است، تا حدودی فروکش خواهد کرد.
از همین رو میزان حداقل دستمزد در انتاریو به ازای یک ساعت کار 50 سنت افزایش پیدا خواهد کرد و به 15.50 دلار خواهد رسید.
این افزایش 8 درصدی کمک بسیار بزرگی در امرار معیشت خانواده ها خواهد داشت. توجه داشته باشید که برای کودکان زیر 18 سال این مقدار به 14.60 دلار خواهد رسید.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 20 شهریور 1401