کانادا 77

اخبار » افزایش جمعیت کانادا و مهاجرت

افزایش جمعیت کانادا و مهاجرت
از دلایلی که سبب شده تا کانادا سریع ترین نرخ رشد را داشته باشد مهاجرت است. این روزها کانادا سریع ترین رشد جمعیت خود را شاهد است و جالب است بدانید در یک روز حدود 3100 نفر به کانادا مهاجرت کردند.
یکی از دلایل ذیرش این همه مهاجر جایگزین کردن نیروی ار سالخورده و سالمند خود با نیروی کار جوان مهاجر است که به این کشور سفر می کنند. 
در میان کشورهای عضو گروه هفت کانادا بالاترین نرخ رشد را از آن خود کرده است. یکی از اثرات مثبت این تصمیم، پذیرش نیروی کار جوان است که محرک اقتصادی هستند و تقریبا تمام رشد اقتصادی و اشتغال زایی را از آن خود کرده اند.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 17 شهریور 1401