کانادا 77

اخبار » افزایش اهمیت تجربه کانادایی

افزایش اهمیت تجربه کانادایی

اداره مهاجرت کانادا در سال 2008 دسته تجربه کانادایی یا به اختصار CEC را برای کمک به دانشجویان خارجی و نیروی کار خارجی موقت جهت رسیدن به اقامت دائم راه اندازی کرد. طی سال های اخیر دسته تجربه کانادایی با افزایش تعداد دانشجویان خارجی افزایش یافته است. تا قبل از راه اندازی دسته تجربه کانادایی، استان ها و مناطق کانادا تشویق می شدند متقاضیان دارای تجربه کانادایی را از طریق برنامه ماجرت استانی خود برای اقامت دائم انتخاب کنند. از زمان راه اندازی تجربه کانادایی نیز استان ها و مناطق کانادا تعداد مسیرهای مهاجرتی مخصوص دانشجویان و نیسروی کار خارجی را افزایش داده اند.

علاوه بر این برنامه های مهاجرتی جدید اداره مهاجرت کانادا نظیرپایلوت مهاجرت آتلانتیک و پایلوت مهاجرت به مناطق شمالی و روستایی مسیرهای مهاجرتی مخصوص متقاضیان دارای تجربه کانادایی دارند. همچنین شایان ذکر است که سیستم جامع رتبه بندی اکسپرس انتری یا CRS متقاضیان دارای تجربه کانادایی را قادر به افزایش امتیاز CRS می کند.

تاریخ :یکشنبه 04 خرداد 1399