کانادا 77

اخبار » استان کبک

استان کبک
به تازگی انجمن کارفرمایان کبک اعلام کرده که طی سال آینده باید در حدود 100 هزار مهاجر جدید را پذیرا باشند تا وضعیت بازار در این استان به یک تعادل نسبی برسد.
طبق گزارش های به دست آمده در حدود 240 هزار موقعیت شغلی در این استان خالی است و برای این موقعیت ها نیاز به نیروی کار خواهد بود.

در صورتی که می خواهید به این استان مهاحرت کنید نیازی به مدرک زبان انگلیسی نخواهید داشت و باید زبان فرانسه خود را تقویت کنید. چرا که زبان رسمی مردم این استان فرانسوی است.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 05 خرداد 1401