کانادا 77

اخبار » ارائه رساله دکتری کانادادر 2021

ارائه رساله دکتری کانادادر 2021
در سال 2021 از معیارهای اصلی اخذ مدرک دکترای کانادایی اصالت و کیفیت پایان نامه خواهد بود. معمولا قبل از نگارش نسخه نهایی 1 نسخه از پایان نامه خود را به سرپرست خود ارائه نموده تا نظر نهایی را برای دفاع از پایان نامه اعلام کند. هنگامی که پایان نامه خود را به مراجع مشخص ارسال کردید، کمیته امتحانات که متشکل از حداقل یک متخصص خارجی برای خواندن و اعلام نظر آن منصوب خواهد شد و سپس دکتر و سرپرست شما نحوه دفاع از پایان نامه را تعلیم خواهد داد. پس از اتمام تحصیل در هر مقطع تحصیلی بسیاری از دانشجویان مصمم به اخذ اقامت دائم کانادا هستند که آمار هم نشان می دهد تعداد کثیری از این دانشجویان وارد بازار کار در کانادا شده و بعد از 1 الی 2 سال به اقامت دائم این کشور دست یافته اند.
تاریخ :یکشنبه 11 آبان 1399