کانادا 77

اخبار » اخذ ویزای گاردین کانادا

اخذ ویزای گاردین کانادا

اگر متقاضی تحصیل در مقاطع دبیرستان کانادا هستید باید این نکته را در نظر داشته باشید که اگر سن شما زیر 18 سال است حتما نیاز به معرفی گاردین جهت تحصیل در کانادا هستید. در ادامه اطلاعاتی در باب ویزای گاردین جهت افراد و دانش اموزان در کانادا خدمت شما توضیح داده خواهد شد، در حقیقت اگر شخصی زیر سن 18 سال جهت تحصیل در کالج و مدارس کانادا اقدام میکند حتما باید تحت حمایت و تکفل یک شخص بالغ به ادامه تحصیل بپردازد، البته این شخص در کانادا می تواند از اعضای خانواده آن شخص و نزدیکان و اقوام آن باشد و در غیر اینصورت یک شخص در کانادا با عنوان قیم انتخاب شود و بعنوان گاردین معرفی شود.

باید دقت کنیم مباحث ویزا گاردین جهت کشور کانادا متفاوت از ویزا گاردین در کشور انگلستان و ویزای گاردین در استرالیا و نیوزلند است.

تاریخ :سه شنبه 28 مرداد 1399