کانادا 77

اخبار » اخذ اقامت کانادا از طریق تولد بصورت دائم

اخذ اقامت کانادا از طریق تولد بصورت دائم
برای اخذ اقامت دائم اشخاص باید یکسری از الزامات و تعهدات را بدست آورند. برای بدست آوردن اقامت فرزند، باید به عنوان والدین فرزند حداقل 730 روز یا 2 سال را در یک دوره 5 ساله در کانادا حضور داشته باشند. این بدین معنا است که افراد می توانند 3 سال از این دوره 5 ساله را خارج از کانادا شوند. به هرحال اگر والدین این مدت را در کمتر از 5 سال بگذرانند و تصمیم بگیرند برای یک دوره طولانی این کشور را ترک کنند این توانایی را خواهند داشت که در اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا نشان دهند الزامات و تعهدات مربوط به اقامت را رعایت کرده اند. این اقامت بلند مدت در کانادا از روش های مختلف نظیر تحصیل در کانادا یا اخذ ویزای کاری کانادا امکان پذیر می باشد که اقدام برای هر یک بسته به شرایط فرد متفاوت خواهد بود.
تاریخ :چهارشنبه 15 مرداد 1399