کانادا 77

اخبار » اختلاف ساعت ایران با کانادا

اختلاف ساعت ایران با کانادا
اختلاف ساعت ایران با کانادا

کانادا جزو کشورهایی است که به کشور چند زمانه معروف است. به خاطر شرایط جغرافیایی منطقه سات های مختلفی از شبانه روز را در شهرهای مختلف آن می توان تجربه کرد. در کانادا شش منطقه زمانی متفاوت وجود دارد. به طور مثال :
اختلاف ساعت ایران با ونکوور : 11 ساعت و 30 دقیقه
اختلاف ساعت ایران با کلگری :  10 ساعت و 30 دقیقه
اختلاف ساعت ایران با کبک : 8 ساعت و 30 دقیقه
اختلاف ساعت ایران با هایفکس : 7 ساعت و 30 دقیقه
اختلاف ساعت ایران با تورنتو : 8 ساعت و 30 دقیقه

تفاوت ساعت ایران با کانادا در سه شهر مهم که مقاصد تورهای گردشگری است بیشتر حائز اهمیت است. شهرهای ونکوور، تورنتو، مونترال در این سه دسته قرار می گیرند.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 11 خرداد 1400