کانادا 77

اخبار » اجازه کار بهترین وکیل مهاجرت کانادا

اجازه کار بهترین وکیل مهاجرت کانادا

تمامی اشخاص برای این که بتوانند برای کمک به خارجی ها در زمینه مهاجرت به کانادا فعالیت کنند باید از یکی از گروه های زیر باشند:

  • وکلای مجاز به فعالیت و عضو انجمن Canadian Provincial and territorial law society در کشور کانادا (به جز وکلای خود کشور کانادا، سایرین این اجازه را ندارند)
  • اعضای نوتری (Notary) در استان کبک کانادا که عضویت Chambre des Notaire du Quebec را داشته باشند.
  • مشاورین مهاجرتی عضو شورای قانونمند کشور کانادا (ICCRC)
تاریخ :شنبه 10 خرداد 1399