کانادا 77

اخبار » آموزش پیش دبستانی در کانادا

آموزش پیش دبستانی در کانادا

آموزش پیش دبستانی کانادا همه ی تحصیلات رسمی و غیر رسمی قبل از ۵ سالگی (هنگامی که تحصیل اجباری شروع می شود) را در بر می گیرد. این آموزش ها شامل برنامه های خردسالان و کودکان، مهدکودک ها و کودکستان ها می باشد. حضور در مدارس کانادا  برای کودکان زیر ۵ سال هنگامی که پیش دبستانی ها و مهدکودک ها خصوصی هستند، اجباری نیست. با این حال، کودکستان بخشی از سیستم آموزش دولتی است و برای کودکانی که در اول سپتامبر، هنگام شروع سال تحصیلی، به سن ۵ سالگی می رسند، اجباری می باشد.

در کانادا انواع مختلفی از مدارس پیش دبستانی از جمله مدارس غیرانتفاعی- مشارکتی-  وابسته به کلیسا -مدارس محلی- خصوصی و مدارس مونتسوری وجود دارد. یک مدرسه ی مشارکتی معمولا کم هزینه ترین مدرسه بین مدارس دیگر است زیرا والدین به صورت داوطلبانه به عنوان کمک معلم همراه با معلمان حرفه ای با آنجا همکاری دارند. مدارس وابسته به کلیسا معمولا وابسته به مراکز مذهبی است و ممکن است  شامل آموزش های مذهبی شود (الزامی نیست که دانش آموز از مذهب مشابه با مدرسه پیروی کند). مدارس خصوصی گرانترین مدارس هستند و این امر با توجه به خانگی و کوچک بودن مدارس تا بزرگ و سفارشی بودن آن متغیر است. تعدادی از مهدکودک های خصوصی در کانادا از متد آموزش مونتسوری که توسط دکتر ماریا مونتسوری در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ ایجاد شده است، پیروی می کنند. مونتسوری بیشتر از اینکه یک متد آموزش باشد، یک نوع فلسفه ی زندگی است و بر این عقیده‎ی که هر کودک، یک فرد با نیازها، علایق و الگوی رشد منحصر به فرد است، تاکید دارد. برخی از مدارس مونتسوری سطوح پیش دبستانی (برای کودکان بین ۲.۵ تا ۶ سال) و ابتدایی  ( ۶ تا ۱۲ سال) دارند.

کودکان مخصوصا آنهایی که زبان اصلی والدینشان انگلیسی یا فرانسه نیست بهتر است به مهدکودک فرستاده شوند. بعد از چند سال در مهد کودک، کودک با جامعه ی محلی ادغام شده و سازگاری می یابد و برای ورود به مقطع ابتدایی (مخصوصا وقتی که در خانه به زبان انگلیسی یا فرانسه صحبت نمی شود)، آماده می شوند. والدین نیز می توانند از طریق تماس های پیش دبستانی در جامعه برای خود دوست پیدا کنند.

 

تاریخ :دوشنبه 22 اردیبهشت 1399