کانادا 77

اخبار » آشنایی با ویزای استارت آپ کانادا

آشنایی با ویزای استارت آپ کانادا

ویزای استارت آپ کانادا با این هدف ایجاد شده است که سرمایه گذارانی که مهارت ها و سرمایه لازم را دارند تا تجارتی در کانادا ایجاد نمایند بتوانند اقامت کانادا را به دست آورند. این سرمایه گذاران باید:

  • نوآور و خلاق باشند.
  • فرصت های شغلی جدیدی برای کانادایی ها ایجاد کنند.
  • بتوانند در مقیاس های بین المللی با سایرین رقابت کنند.
  • تجارتی مدنظر داشته باشند که سودآور و مفید باشد.
  • معیارهای دانش زبان مد نظر دولت کانادا را داشته باشند.
  • سرمایه کافی به منظور ایجاد استارت آپ راداشته باشند.
تاریخ :شنبه 01 شهریور 1399