کانادا 77

اخبار » آتش سوزی گسترده در سن آلبرت

آتش سوزی گسترده در سن آلبرت
آتش سوزی گسترده در سن آلبرت
با آتش سوزی گسترده ای که به وجود آمد در محل زندگی سالمندان سن آلبرت 3 نفر به بیمارستان منتقل شدند.
آتشنشانان با وجود دود و آتش و خرابی شدید توانستند از محل آتش سوزی خارج بشوند ولی 3 نفر به بیمارستان منتقل شدند.
از این 3 نفر که به بیمارستان منتقل شده اند 2 نفرشان بخاطر استنشاق زیاد دود و دیگری به خاطر زخمی جزيی به بیمارستان منتقل شدند
آتش سوزی حوالی قبل از ساعت 8 شب رخ داده است. در حدود 100 سويیت در ساختمان وجود دارد و بیشتر صاحبان این خانه ها خودشان از ساختمان در آمدند اما بعضی ها هم به کمک نیاز داشتند تا از ساختمان خارج بشوند. بیشتر افرادی که خانه خود را از دست دادند به مسافرخانه سنت آلبرت منتقل شده اند تا با درست شدن شرایط بتوانند کاری انجام دهند.
سرپرست بخش آتش نشانی سنت آلبرت گفت: ما نمی دانیم آتش سوزی چگونه شروع شده است فقط در همین اندازه می دانیم که از طبقه پایین یکی از سويیت ها آغاز شده است و به بیرون ساختمان آمده و از دیوار ها بالا رفته و کل ساختمان را گرفته است.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 19 اردیبهشت 1400